Fidea

projekt.fidea@gmail.com

Social media

Fidea

Instrukcja do lekcji

Lekcja 1: Jak być kreatywnym? 

Materiały dodatkowe:

Podczas tej lekcji dzieci w przystępny dowiedzą się czym jest kreatywność, dlaczego jest ona taka ważna i na co może wpływać. Poznają też praktyczne sposoby na rozwijanie jej i będą miały okazję wykonać trzy ćwiczenia. W ramach lekcji przewidziana jest praca domowa w postaci jeszcze jednego ćwiczenia rozwijającego twórcze myślenie.

Szablon nr 1

Szablon nr 2

Lekcja 2: Czytanie a kreatywność? 

Materiały dodatkowe:

Ta lekcja będzie zachęcać dzieci do czytania oraz przybliży im jego pozytywny wpływ na rozwój. Uczniowie dowiedzą się także jak czytanie wpływa na kreatywność oraz wykonają dwa ćwiczenia rozwijające kreatywność, związane z czytaniem. W ramach lekcji przewidziana jest praca domowa w postaci jeszcze jednego ćwiczenia rozwijającego twórcze myślenie.

Instrukcja do lekcji

Lekcja 3: Stwórz swój komiks? 

Materiały dodatkowe:

To ostatnia lekcja, której zadaniem będzie podsumowanie wiedzy z poprzednich lekcji i utrwalenie jej. W jej trakcie dzieci wykonają jedno ćwiczenie pobudzające twórcze myślenie. Najważniejszym punktem będzie zachęcenie dzieci do wykonania pracy domowej, która będzie polegała na stworzeniu własnego komiksu na jeden z podanych tematów dotyczący kreatywności.

Szablon nr 1

Szablon nr 2

Lekcja 1: Jak być kreatywnym? 

Materiały dodatkowe:

Podczas tej lekcji dzieci w przystępny dowiedzą się czym jest kreatywność, dlaczego jest ona taka ważna i na co może wpływać. Poznają też praktyczne sposoby na rozwijanie jej i będą miały okazję wykonać dwa ćwiczenia. Dowiedzą się też czym jest bierna rozrywka i jaki ma wpływ na ich rozwój. W ramach lekcji przewidziana jest praca domowa w postaci jeszcze jednego ćwiczenia rozwijającego twórcze myślenie.

Zagadka

Lekcja 2: Jak uczyć się mądrzej? 

Materiały dodatkowe:

Ta lekcja będzie dotyczyć metod efektywniejszej nauki. Wytłumaczy ona dlaczego w ogóle warto z nich korzystać oraz jak to robić. Dzieci dowiedzą jak przygotować się do nauki, aby była ona najskuteczniejsza, poznają termin sensorycznego typu uczenia się oraz mnemotechnik i dowiedzą się jak w praktyce wykorzystać tę wiedzę w trakcie uczenia się. Wykonają także ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz uczące korzystania z mnemotechnik.

Nieobsługiwany format pliku

Lekcja 3: Jak robić dobry research? 

Materiały dodatkowe:

Ta lekcja będzie dotyczyć metod efektywniejszej nauki. Wytłumaczy ona dlaczego w ogóle warto z nich korzystać oraz jak to robić. Dzieci dowiedzą jak przygotować się do nauki, aby była ona najskuteczniejsza, poznają termin sensorycznego typu uczenia się oraz mnemotechnik i dowiedzą się jak w praktyce wykorzystać tę wiedzę w trakcie uczenia się. Wykonają także ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz uczące korzystania z mnemotechnik.

Instrukcja do lekcji

Nieobsługiwany format pliku

Lekcja 4: Jak wykorzystać wiedzę w praktyce? 

Materiały dodatkowe:

To ostatnia lekcja, której zadaniem będzie podsumowanie wiedzy z poprzednich lekcji i utrwalenie jej. Podczas zajęć zostanie też dokładnie omówione ostatnie zadanie domowe, polegające na wykonaniu prezentacji multimedialnej, na jedno z podanych zagadnień. Dodatkowo w trakcie ostatniej lekcji uczniowie będą mogli zapoznać się z zasadami tworzenia i przedstawiania prezentacji multimedialnych w taki sposób, aby były one przyjemne i angażujące dla odbiorców.

Instrukcja do lekcji

Instrukcja do lekcji

Praca domowa

Instrukcja do lekcji

Instrukcja do lekcji

Materiały rekomendowane dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Materiały rekomendowane dla dzieci powyżej 5 roku życia.