Fidea

projekt.fidea@gmail.com

Social media

Fidea

Lekcja 1: Jak być kreatywnym? 

Materiały dodatkowe:

Podczas tej lekcji dzieci w przystępny dowiedzą się czym jest kreatywność, dlaczego jest ona taka ważna i na co może wpływać. Poznają też praktyczne sposoby na rozwijanie jej i będą miały okazję wykonać dwa ćwiczenia. Dowiedzą się też czym jest bierna rozrywka i jaki ma wpływ na ich rozwój. W ramach lekcji przewidziana jest praca domowa w postaci jeszcze jednego ćwiczenia rozwijającego twórcze myślenie.

Materiały dla nauczycieli

Zagadka

Lekcja 2: Jak uczyć się mądrzej? 

Materiały dodatkowe:

Ta lekcja będzie dotyczyć metod efektywniejszej nauki. Wytłumaczy ona dlaczego w ogóle warto z nich korzystać oraz jak to robić. Dzieci dowiedzą jak przygotować się do nauki, aby była ona najskuteczniejsza, poznają termin sensorycznego typu uczenia się oraz mnemotechnik i dowiedzą się jak w praktyce wykorzystać tę wiedzę w trakcie uczenia się. Wykonają także ćwiczenia pobudzające kreatywność oraz uczące korzystania z mnemotechnik.

Materiały dla nauczycieli

Praca domowa

Praca domowa

Lekcja 3: Jak zrobić dobry research? 

Materiały dodatkowe:

Podczas tej lekcji uczniowie zapoznają się z terminem research’u, fakenews’a, manipulacji oraz bibliografii. Dowiedzą się jak zrobić rzetelny research i dlaczego jest to ważne oraz jak sporządzić poprawną bibliografię. Będą także miały okazję wykonać ćwiczenie, weryfikujące zdobytą wiedzę. W ramach lekcji przewidziana jest praca domowa w postaci jeszcze jednego ćwiczenia, które zachęci do treningu robienia rzetelnego research’u.

Materiały dla nauczycieli

Lekcja 4: Jak wykorzystać wiedzę w praktyce? 

Materiały dodatkowe:

To ostatnia lekcja, której zadaniem będzie podsumowanie wiedzy z poprzednich lekcji i utrwalenie jej. Podczas zajęć zostanie też dokładnie omówione ostatnie zadanie domowe, polegające na wykonaniu prezentacji multimedialnej, na jedno z podanych zagadnień. Dodatkowo w trakcie ostatniej lekcji uczniowie będą mogli zapoznać się z zasadami tworzenia i przedstawiania prezentacji multimedialnych w taki sposób, aby były one przyjemne i angażujące dla odbiorców.

Materiały dla nauczycieli

Praca domowa