Fidea

projekt.fidea@gmail.com

Social media

Fidea

O zaniku kreatywności

 

 

Według raportu „Pracownik Przyszłości” przygotowanego przez Infuture Institute we współpracy z firmą Samsung 65% dzieci urodzonych po roku 2007 będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

 

Świat idzie do przodu, a polska szkoła stoi w miejscu! Zgodnie z punktem 17 artykułu 1 Ustawy o Prawie Oświatowym z 14 grudnia 2016 roku jednym z nadrzędnych celów systemu oświaty jest przygotowanie młodego człowieka do wkroczenia na rynek pracy. XXI wiek to czas dynamicznych zmian. Postępująca robotyzacja oraz przemiany społeczne przyczyniają się do zmian w preferencjach pracodawców.

 

Coraz częściej poszukują oni osób, które cechuje nie tylko podręcznikowa wiedza i dyplom uczelni wyższej, ale przede wszystkim kompetencje przyszłości takie jak między innymi:

 

  • Kreatywność i krytyczne myślenie

  • Inteligencja emocjonalna i praca zespołowa

  • Zdobywanie wiedzy i szybkie adaptowanie się do zmian

 

Co ważne, wbrew obiegowej opinii problem ten nie dotyczy tylko jednostek, ale ogółu społeczeństwa. Kompetencje przyszłości są uniwersalne i zwiększają efektywność wykonywanej pracy, bez względu na zawód. Z tego powodu, ich powszechny rozwój jest w interesie każdego z nas. Niestety zmiany systemowe, które zachodzą nie nadążają za realiami i dlatego kluczowe jest wsparcie organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do oddolnej reformy edukacji, uzupełniając lukę systemową