Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Wszystkie docierające do nas dźwięki mają na nas wpływ. Mogą przyczyniać się do zmiany nastroju, poprawy koncentracji czy chęci podjęcia jakiejś aktywności. Pierwsze spostrzeżenia dotyczące wpływu muzyki na organizm człowieka pochodzą ze Starożytnej Grecji, a przez ostatnie stulecie naukowcy przeprowadzili setki badań mających zgłębić naszą wiedzę we wszystkich aspektach tego zagadnienia.

 

Zmysł słuchu wykształca się w pełni około 24 tygodnia ciąży, jednak niektórzy badacze twierdzą, że dziecko jest w stanie odbierać dźwięki znacznie wcześniej w postaci fali przewodzonych przez organizm matki; w dodatku nie dzieje się to za sprawą aparatu słuchu, ale odpowiednich receptorów znajdujących się na skórze. Bicie jej serca jest pierwszym znanym przez malucha rytmem, słyszy on także dźwięki z jej otoczenia i potrafi na nie reagować, na przykład hałas powoduje stres i zwiększa częstość skurczów serca dziecka. To pokazuje, że wpływ dźwięków na rozwój dziecka jest ogromny od prawie samego poczęcia.

 

Muzyka może oddziaływać na wiele różnych aspektów rozwoju między innymi:  pamięć aktywną, podzielność uwagi, wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Dźwięki wpływają także na rozwój samodzielności myślenia, zaspokajanie potrzeby ekspresji, i zdolności komunikacyjne. Muzyka wykształca emocjonalność i wrażliwość, tworzy świat uczuć i przeżyć. Dbanie o obecność odpowiedniej muzyki w rozwoju dziecka przyczynia się do lepszych efektów w nauce, ułatwia komunikację werbalną, pomaga w radzeniu sobie z emocjami oraz sprzyja chęci tworzenia.

 

Słyszeliście o efekcie Mozarta? W 1993 roku w pracy autorstwa amerykańskiej psycholog Frances Rauscher zostały opublikowane badania, które wskazywały prawdopodobieństwo, że sonata D-dur na dwa fortepiany autorstwa Amadeusza Mozarta może znacznie zwiększać możliwości intelektualne (o około 8-9 punktów IQ). Choć sama badaczka twierdziła, że nie jest to efekt trwały, a jedynie czasowy to poprzez wiele błędnych interpretacji historia odbiła się głośnym echem w świecie psychologii. Wielu naukowców prowadziło badania mające obalić wyniki Rauscher i zgodnie udowodnili, że słuchanie muzyki klasycznej absolutnie nie zwiększa IQ i nie przyczynia się do okresowego wzrostu zdolności kognitywnych. Cała sprawa i sam efekt obrosły jednak pewnym mitem i do dzisiaj bywają błędnie szerzone jako skuteczne.

 

Każdy rodzaj muzyki wywiera inny skutek. Choć niestety puszczanie dziecku muzyki klasycznej nie podniesie jego IQ, to w znacznej mierze może ułatwić zapamiętywaniei przyswajanie wiedzy. Muzyka o odpowiedniej częstotliwości może pobudzać lub uspokajać, skłaniać do aktywności lub twórczości. Jej wpływ na rozwój dziecka jest bardzo korzystny i warto o tym pamiętać, lecz nie przypisywać mu cudotwórczych właściwości.

 

Link do listy badań dotyczących wpływu muzyki na rozwój człowieka: http://wyrzykowska.net/wybrane-badania-na-temat-wplywu-muzyki-na-rozwoj-czlowieka/

 

 

 

Bibliografia:

 

18 kwietnia 2020

Fidea

Fidea

projekt.fidea@gmail.com

Social media